PanDobrostan

Polityka Prywatności PanDobrostan

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów korzystających z usług masażu terapeutycznego świadczonych przez PanDobrostan, z siedzibą przy ul. Zielona 4, 05-822 Milanówek, Polska. PanDobrostan przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów i dba o bezpieczeństwo ich danych osobowych.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest PanDobrostan, Marcin Wippich, z siedzibą przy ul. Zielona 4, 05-822 Milanówek, Polska. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu +48 691 383 702 oraz adresem email: [email protected].

3. Zakres zbieranych danych

W ramach świadczenia usług masażu terapeutycznego, PanDobrostan może zbierać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Numer telefonu,
 • Adres email,
 • Dane medyczne niezbędne do świadczenia usług masażu terapeutycznego.

4. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Świadczenie usług masażu terapeutycznego,
 • Kontakt z klientem w związku z realizacją usługi,
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Obowiązki prawne ciążące na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • Podmiotom współpracującym z PanDobrostan w zakresie realizacji usług masażu terapeutycznego,
 • Organom państwowym oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych,
 • Sprostowania nieprawidłowych danych,
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • Ograniczenia przetwarzania danych,
 • Przenoszenia danych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected].

9. Zmiany w Polityce Prywatności

PanDobrostan zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej PanDobrostan oraz w miejscu świadczenia usług.

10. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 691 383 702 lub adresem email: [email protected].

11. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10 czerwca 2024 roku. Korzystając z usług PanDobrostan, akceptują Państwo zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności.


PanDobrostan
ul. Zielona 4
05-822 Milanówek, Polska
Telefon: +48 691 383 702
Email: [email protected]

Kontakt

Pan Dobrostan – Marcin Wippich
Numer telefonu: 691 383 702
Adres e-mail: [email protected]

NIP 9840119446
REGON 389431750

Polityka prywatności